[اسم]

police station

/pəˈliːsˌsteɪ.ʃən/
قابل شمارش

1 اداره پلیس

مترادف و متضاد station house
  • 1. We went to the police station to report the theft.
    1 . ما به اداره پلیس رفتیم تا دزدی را گزارش کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان