[اسم]

pound

/pɑʊnd/
قابل شمارش

1 پوند (مقیاس وزن با نماد lb) [معادل 0.454 کیلوگرم]

 • 1. One pound is approximately equal to 454 grams.
  1 . یک پوند تقریبا برابر با 454 گرم است.

2 پوند (واحد پول با نماد £)

 • 1. The computer cost three hundred pounds.
  1 . کامپیوتر سیصد پوند هزینه داشت.
[فعل]

to pound

/pɑʊnd/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: pounded] [گذشته: pounded] [گذشته کامل: pounded]

3 ضربه زدن مشت کوبیدن

مترادف و متضاد hammer
 • 1. He pounded on the door.
  1 . او به در (مشت) کوبید.

4 به‌شدت تپیدن به‌شدت ضربان داشتن

 • 1. I could feel my heart pounding as I went on stage to collect the prize .
  1 . من وقتی بالای سن رفتم تا جایزه‌ام را دریافت کنم، احساس می‌کردم قلبم داشت به‌شدت می‌تپید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان