[اسم]

pre-teen

/ˌpriː ˈtiːn/
قابل شمارش

1 پیش‌نوجوان (10 - 12 ساله‌ها)

  • 1.pre-teen girls
    1. دخترهای پیش‌نوجوان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان