[اسم]

preacher

/ˈpriːtʃər/
قابل شمارش

1 خطیب واعظ

معادل ها در دیکشنری فارسی: خطیب واعظ
  • 1.a preacher famous for her inspiring sermons
    1. خطیبی مشهور به خاطر خطابه‌های تاثیرگذارش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان