[صفت]

pre-university

/pɹˈiːjˌuːnɪvˈɜːsɪɾi/
غیرقابل مقایسه

1 پیش‌دانشگاهی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیش‌دانشگاهی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان