[اسم]

prearrangement

/ˌpriəˈreɪnʤmənt/
قابل شمارش

1 (هر چیز) از پیش تنظیم شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان