[صفت]

precarious

/priˈkɛriəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more precarious] [حالت عالی: most precarious]

1 پرمخاطره نامطمئن

مترادف و متضاد uncertain
  • 1.The diver put himself in a precarious situation among the sharks.
    1. غواص خود را در موقعیتی پرمخاطره در میان کوسه ها قرار داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان