[اسم]

prejudgment

/pɹɪdʒˈʌdʒmənt/
قابل شمارش

1 پیش‌داوری

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیش‌داوری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان