[صفت]

progressional

/pɹəɡɹˈɛʃənəl/
قابل مقایسه

1 تصاعدی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تصاعدی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان