[اسم]

progressivism

/pɹəɡɹˈɛsɪvˌɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 ترقی‌خواهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان