[فعل]

to proliferate

/proʊˈlɪfəˌreɪt/
فعل ناگذر
[گذشته: proliferated] [گذشته: proliferated] [گذشته کامل: proliferated]

1 (به سرعت) زیاد شدن توسعه یافتن

مترادف و متضاد increase rapidly decrease
  • 1.mice are proliferating at a shocking speed.
    1. موش ها با سرعت شگفت آوری در حال زیاد شدن هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان