[اسم]

projectionist

/pɹədʒˈɛkʃənˌɪst/
قابل شمارش

1 آپاراتچی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آپاراتچی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان