[اسم]

raccoon

/ræˈkuːn/
قابل شمارش

1 راکون

  • 1.a family of raccoons live in our basement.
    1. در زیرزمین ما یک خانواده ی راکون ها زندگی می کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان