[اسم]

rabble

/ɹˈæbəl/
قابل شمارش

1 جمعیت انبوه مردم، ازدحام

معادل ها در دیکشنری فارسی: رجاله

2 اراذل و اوباش (the rabble)

معادل ها در دیکشنری فارسی: اَجامِر و اوباش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان