[اسم]

radicchio

/ræˈdiːkioʊ/
غیرقابل شمارش

1 کاسنی قرمز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان