[صفت]

rainy

/ˈreɪn.i/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: rainier] [حالت عالی: rainiest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بارانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بارانی
مترادف و متضاد showery wet dry
  • 1.a rainy afternoon
    1. بعدازظهری بارانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان