[اسم]

remote control

/rɪˌmoʊt.kənˈtroʊl/
قابل شمارش

1 کنترل (تلویزیون و ...)

  • 1. Have you seen the TV remote control anywhere?
    1 . کنترل تلویزیون را جایی دیده‌ای؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان