[فعل]

to resit

/ˈriːsɪt/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: resat] [گذشته: resat] [گذشته کامل: resat]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوباره امتحان دادن

مترادف و متضاد retake
  • 1.Students are only allowed one resit.
    1. دانش‌آموزان تنها یکبار اجازه دارند دوباره امتحان بدهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان