[صفت]

resinous

/ɹɪsˈɪnəs/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 صمغی وابسته به صمغ، رزینی

معادل ها در دیکشنری فارسی: رزینی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان