[اسم]

resin

/ɹˈɛzɪn/
قابل شمارش

1 صمغ اَنگُم، رزین

معادل ها در دیکشنری فارسی: رزین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان