[اسم]

resistance

/rɪˈzɪstəns/
غیرقابل شمارش

1 مقاومت

  • 1.AIDS lowers the body's resistance to infection.
    1. ایدز مقاومت بدن نسبت به عفونت را کم می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان