[صفت]

resistant

/rɪˈzɪstənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more resistant] [حالت عالی: most resistant]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مقاوم

معادل ها در دیکشنری فارسی: بادوام پایدار سخت مقاوم
  • 1.Is this resistant to water?
    1. آیا این در برابر آب مقاوم است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان