[صفت]

resigned

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تسلیم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان