[صفت]

resigned

قابل مقایسه

1 تسلیم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان