[اسم]

resignation

/ˌrezɪɡˈneɪʃn/
قابل شمارش

1 استعفا

معادل ها در دیکشنری فارسی: استعفا کناره‌گیری
to hand one's resignation
تقاضای استعفا دادن

2 استعفانامه

معادل ها در دیکشنری فارسی: استعفانامه
مترادف و متضاد letter of resignation resignation letter
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان