[اسم]

seeing eye dog

/ˈsiɪŋ aɪ dɔg/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سگ راهنما (برای نابینایان)

  • 1.Where can get a seeing eye dog?
    1. از کجا می توانم یک سگ راهنما بگیرم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان