[عبارت]

seek refuge

/sik ˈrɛfjuʤ/

1 پناه گرفتن

  • 1.During the frequent air-raids, people took refuge in their cellars.
    1. در طول حملات هوایی مکرر، مردم در سردابه‌های خود پناه گرفتند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان