[اسم]

seek time

/ˈsiːk taɪm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زمان جستجو (کامپیوتر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان