[اسم]

seeker

/sˈiːkɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جستجوگر جویا، طالب

معادل ها در دیکشنری فارسی: جوینده طالب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان