[فعل]

to send for

/sɛnd fɔr/
فعل گذرا
[گذشته: sent for] [گذشته: sent for] [گذشته کامل: sent for]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خبر کردن فراخواندن

  • 1.Send for a doctor, quickly!
    1. دکتر خبر کن، زود باش!
  • 2.Send for an ambulance!
    2. یک آمبولانس خبر کنید!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان