[عبارت]

speak French

/spik frɛnʧ/

1 به زبان فرانسوی صحبت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان