[عبارت]

speak a tongue

/spik ə tʌŋ/

1 به زبانی سخن گفتن

informal
  • 1.How many tongues does she speak?
    1. به چندتا زبان سخن می‌گوید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان