[اسم]

Spaulding

/spˈɔːldɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 اسپولدینگ [نام خانوادگی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان