[فعل]

to spay

/speɪ/
فعل گذرا
[گذشته: spayed] [گذشته: spayed] [گذشته کامل: spayed]

1 عقیم کردن اخته کردن

  • 1.Have you had your cat spayed?
    1 . آیا گربه ی شما عقیم شده است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان