[اسم]

sugarplum

/ˈʃʊɡərplʌm/
قابل شمارش

1 آبنبات شیرینی جات

مترادف و متضاد sweetmeat
  • 1. In 16th-centuray in Napels carried on a vast export trade in silks and sugarplums.
    1 . در قرن شانزدهم در نپال معاملات تجاری گسترده ای از ابریشم و شیرینی جات صورت می گرفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان