[صفت]

sugary

/ˈʃʊɡəri/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: sugarier] [حالت عالی: sugariest]

1 شیرین شکردار

  • 1. I try to avoid sugary food.
    1 . من سعی می‌کنم از خوردن غذاهای شیرین پرهیز کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان