[صفت]

suggestive

/səˈdʒɛstɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more suggestive] [حالت عالی: most suggestive]

1 وسوسه‌آمیز وسوسه‌انگیز، اشاره‌کننده به مسائل جنسی

advertisements containing words or pictures of a sexually suggestive nature
تبلیغاتی شامل واژه‌ها یا تصاویری با ماهیت وسوسه‌انگیز از لحاظ جنسی

2 دلالت‌کننده دلالت‌گر، اشاره‌کننده

معادل ها در دیکشنری فارسی: دال نشانگر
  • 1.These headaches were suggestive of raised blood pressure.
    1. این سردردها دلالت‌کننده فشار خون بالا بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان