[اسم]

superintendent

/ˌsuːpərɪnˈtendənt/
قابل شمارش

1 سرپرست بخش رییس بخش

2 سرایدار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان