[اسم]

superiority

/sʊˌpɪriˈɑːrəti/
غیرقابل شمارش

1 برتری

مترادف و متضاد inferiority
  • 1. the intellectual superiority of humans over other animals
    1 . برتری ذهنی انسان‌ها بر سایر حیوانات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان