[اسم]

supermarket

/ˈsuːpərˌmɑrkɪt/
قابل شمارش

1 سوپرمارکت فروشگاه بزرگ، فروشگاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: سوپر فروشگاه بزرگ
مترادف و متضاد mall market mart shopping center
  • 1.I have to stop at the supermarket on the way home.
    1. در راه خانه باید به سوپرمارکت سر بزنم.
  • 2.The supermarket is on Church Street near the post office.
    2. فروشگاه در خیابان "چرچ" نزدیک اداره پست است.
کاربرد اسم supermarket به معنای فروشگاه
معادل فارسی اسم supermarket "فروشگاه" است، البته استفاده از واژه "سوپرمارکت" نیز رواج دارد. supermarket به فروشگاه یا مغازه معمولاً بزرگی گفته می‌شود که مردم برای خرید غذا، نوشیدنی و وسایل مورد نیاز خانه به آنجا می‌روند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان