[اسم]

superstar

/ˈsuːpərstɑːr/
قابل شمارش

1 سوپراستار

  • 1.The movie made her an international superstar.
    1. آن فیلم، او را تبدیل به یک سوپراستار بین‌المللی کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان