[صفت]

talentless

/tˈæləntləs/
قابل مقایسه

1 بی‌استعداد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان