[صفت]

talentless

/tˈæləntləs/
قابل مقایسه

1 بی‌استعداد

معادل ها در دیکشنری فارسی: بی‌استعداد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان