[صفت]

tigerish

/ˈtaɪgərɪʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more tigerish] [حالت عالی: most tigerish]

1 ببرسان (درنده‌خو و نیرومند) ببرمانند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان