[صفت]

translucent

/trænˈslusənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more translucent] [حالت عالی: most translucent]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نیمه شفاف

مترادف و متضاد semi-transparent opaque
  • 1.her beautiful translucent skin
    1. پوست نیمه شفاف زیبای او
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان