[اسم]

transmitter

/trænsˈmɪtər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فرستنده

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرستنده
  • 1.radio transmitters
    1. فرستنده‌های رادیویی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان