[اسم]

transmission

/trænˈsmɪʃən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انتقال ارسال

معادل ها در دیکشنری فارسی: انتقال سرایت
the transmission of the HIV virus
انتقال ویروس اچ‌آی‌وی

2 پخش (رادیویی یا تلویزیونی) برنامه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان