[اسم]

transparency

/tɹænspˈæɹənsi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شفافیت وضوح

معادل ها در دیکشنری فارسی: شفافیت

2 صداقت روراستی، صراحت

3 اسلاید

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسلاید
مترادف و متضاد slide
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان