[اسم]

visa

/ˈviː.zə/
قابل شمارش

1 روادید ویزا

  • 1.We traveled to Argentina on a tourist visa.
    1 . با روادید گردشگری به آرژانتین سفر کردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان