[اسم]

viscera

/vˈɪsɚɹə/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اندرونه امعا و احشا

معادل ها در دیکشنری فارسی: اَمعا و اَحشا اندرونه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان