[اسم]

viscosity

/vɪskˈɑːsɪɾi/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گران‌روی چسبناکی

معادل ها در دیکشنری فارسی: گران‌روی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان