[اسم]

visionary

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آدم مبتکر آدم خلاق، آدم آرمان‌گرا

[صفت]

visionary

قابل مقایسه

2 مبتکر خلاق، آرمان‌گرا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان